Palisády kombinujú dizajn a funkčnosť, ktoré sú ideálne pre detské ihriská ako deliace prvky v parkovej architektúre. K ich bežnej údržbe postačuje prúd vody z hadice, prípadne vysokotlakový mycí stroj